BELLA BASS FLY

BELLA BASS FLY
NEW MUSIC @ ALL TIMES !

Thursday, January 17, 2019

Kalendář Baletu Národního divadla 2019 Tradičně

Kalendář Baletu Národního divadla 2019 Tradičně & Osobitě

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslové museu v Praze
Inspirováno dílem všestranného architekta Josefa Schulze.

„V rámci životního prostoru nejsou pohyby tanečníků neměnné, jsou však věčné.“ Youn Sik Kim – demisólista Baletu ND

První sólistka Baletu ND Alina Nanu Tradičně & Osobitě na střešní terase Národního divadla nad Prahou, mezi sousošími trig.

„Monumentální nádhera pražské architektury a vytříbená estetika baletu.“ Filip Barankiewicz – umělecký šéf Baletu


The Czech National Ballet Calendar 2019 Traditionally & Individually
In cooperation with Museum of Decorative Art in Prague
Inspired by masterpieces created by multitalented architect Josef Schulz

“Movements of dancers are not unchanging, but endless in space of living” Youn Sik Kim – demisoloist of The Czech National Ballet

First soloist of The Czech National Ballet Alina Nanu Traditionally & Individually on National Theatre roof terrace above Prague in between sculptures of team of horses.

“Amazing Prague monumental architecture and delicate aesthetic of ballet.” Filip Barankiewicz – Artistic Director of The Czech National Ballet

Video: Kyung film
Music: Joachim Heinrich

No comments:

Post a Comment